Za zakupy powyżej 300 zł dostawa GRATIS! Zapoznaj się z nasza ofertą.

Regulamin Konkursu Facebook WinoSens – do wygrania vouchery

Regulamin Konkursu na Facebooku – Winosens

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na profilu Winosens, który odbywa się na platformie Facebook.
 2. Organizatorem konkursu jest WinoSens Sp. J., reprezentowana przez Macieja Szaga i Rafała Lisińskiego, zwany dalej „Organizatorów”.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani wspierany przez Facebook i nie podlega kontroli przez Facebook.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2 Termin konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 9 sierpnia 2023 r. o godzinie 18:00 i kończy się w dniu 14 sierpnia 2023 r. o godzinie 23:59.

§3 Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich zamieszkujących na terytorium Polski.
 2. Uczestnictwo w konkursie odbywa się poprzez opublikowanie kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe na profilu Winosens.
 3. Uczestnik musi oznaczyć w swoim poście te osoby, którym chciałby podarować voucher kwotowy na zakup win oraz uzasadnić, dlaczego właśnie te osoby zostały wybrane.
 4. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 5. Zaakceptowanie regulaminu konkursu oraz spełnienie warunków uczestnictwa oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

§4 Wyłonienie zwycięzców

 1. Spośród uczestników, którzy spełnili warunki uczestnictwa, Organizator wybierze dwie najbardziej kreatywne odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Winosens w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku.

§5 Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie są 2 vouchery kwotowe na zakup win w sklepie Winosens o wartości 100 zł.
 2. Każdy z dwóch zwycięzców otrzyma jeden voucher.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne produkty ani na ekwiwalent pieniężny.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest  WinoSens Sp. J.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu, modyfikacji, usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w dowolnym momencie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu w całości.
 4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Organizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Facebooku.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!

Shopping Cart
Scroll to Top